Zgłoszenie szkody

Miałeś szkodę ?

Zgłosisz ją wchodząc na stronę internetową:
www.uniqa.pl

lub klikając w poniższy link:
https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/zgloszenie-zdarzenia/

Szkodę można zgłosić również telefonicznie pod numerami:
22 599 95 22
42 6666 500