Ubezpiecznia na życie z cesją na bank

Jest to ubezpieczenie, którego najważniejszym celem jest zabezpieczenie banku, gdy posiadasz kredyt.

Ubezpieczenie na życie z cesją na bank zawierane jest na określony okres czasu np. pięć lat. Świadczenia są wypłacane w wypadku niespodziewanego zdarzenia jakim jest np. śmierć ubezpieczonego. Jeżeli nie ma zdarzenie to nie ma wypłaty, a polisa trwa do czasu wskazanego przez zakład ubezpieczający po uprzednim uzgodnieniu z ubezpieczonym.

Bardzo często bank wymaga od swoich Klientów ubezpieczenia na życie i takie ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie kredytu w przypadku śmierci.