Ubezpieczenia wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę właścicielowi i jego mieszkańcom. Szeroki zakres ubezpieczenia ubezpieczenia dopasowany do indywidualnych potrzeb. Ubezpieczenie zawiera katastrofę budowlaną, możliwość ubezpieczenia w formule all risk, ale także w wersji od zdarzeń losowych i ognia. Ubezpieczenie zawiera OC w związku zarządzaniem nieruchomością.

Dwa warianty ubezpieczenia podstawowy i rozszerzony, w podstawowym wariancie w cenie jest rażące niedbalstwo.

Do każdego wariantu jest dodatkowo dodajemy zakres usług Assistance – czyli pomoc specjalistów w nagłych wypadkach.