Ubezpieczenia podróżne i koszty rezygnacji z podróży w Polsce i za granicą

Wyjeżdżając za granicę w celach zarobkowych lub turystycznych warto pamiętać, aby ubezpieczyć się na wypadek nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku poza granicami kraju.

Leczenie za granicą, transport zwłok do kraju są bardzo kosztowne, często znacznie przewyższają możliwości finansowe całej rodziny. Warto więc zapewnić sobie spokojny pobyt i nie narażać siebie i bliskich na bardzo wysokie koszty ewentualnego leczenia za granicą.

Choroby przewlekłe często stanowią wykluczenie podczas zakupu polisy podróżnej. Dzięki nam, bez względu na swoje problemy zdrowotne, wykupią Państwo ubezpieczenie podróżne, które zapewni kompleksowe zabezpieczenie w razie choroby czy wypadku.

Ważną opcją w dzisiejszych czasach, jest możliwość wykupienia rezygnacji z podróży krajowej, jak i zagranicznej. Najczęstszą przyczyną rezygnacji z podróży, wczasów lub wycieczki jest nagłe zachorowanie własne, lub osób bliskich. Również przyczyny osobiste mogą być powodem rezygnacji z wyjazdu np.: utrata pracy, włamanie do domu lub mieszkania, pożar, kradzież dokumentów itp.

Zakres ubezpieczenia:

  • Koszty leczenia za granicą
  • Odpowiedzialność cywilną
  • Ubezpieczenie NNW
  • Ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego
  • Ubezpieczenie kosztów odstąpienia od podróży, odwołania biletów u organizatora wycieczki
  • Ubezpieczenie rezygnacji z podróży

Zakres ubezpieczenia podróżnego można dowolnie dopasować do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.