Ubezpieczenia OC działalności

Jest to ubezpieczenie skierowane do przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć siebie jaki i swoją firmę od szkód wyrządzonym osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności.
Ubezpieczenie OC działalności zapewnia przedsiębiorcy ochronę materialną w sytuacjach, w których na skutek na przukład prowadzonych prac uszkodzi własność Klienta.

Ubezpieczenie OC działalności można rozszerzyć o szereg klauzul dodatkowych m.in.:

  • OC deliktowo-kontraktowe
  • OC pracodawcy
  • OC za produkt
  • OC w mieniu przechowywanym lub poddanym obróbce
  • OC najemcy nieruchomości
  • OC za szkody w środowisku naturalnym
  • OC przenoszenia chorób zakaźnych

Ubezpieczenie OC działalności zapewnia kompleksową ochronę przedsiębiorcy, którą dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.

Ubezpieczenie OC Przewoźników

Jest to dobrowolne ubezpieczenie, ale często niezbędne do zawarcia kontraktu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Niejednokrotnie w transporcie kontrahenci wymagają takiego zabezpieczenia, ponieważ transport w kraju czy też po za nim stanowi spore zagrożenie. Pojazd, który przewozi ładunek może zostać okradziony bądź też ulec wypadkowi drogowemu, a przewożony towar może ulec zniszczeniu. Aby nie narażać firmy na dodatkowe koszty w związku ze stratą albo zniszczeniem przewożonego towaru właściciel firmy powinien posiadać ubezpieczenie OC przewoźników.

Ubezpieczenie OC przewoźników można zawrzeć w wariancie podstawowym, albo rozszerzyć o klauzule, które zapewniają kompleksową ochronę m.in. o rozładunek i załadunek towaru, za szkody wyrządzone przez podwykonawców czy szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi.