Ubezpieczenia NNW – indywidualne i szkolne

Ubezpieczenia NNW mają na celu zapewnić Ubezpieczonym wypłatę odszkodowania po zaistniałym nieszczęśliwym wypadku, w wyniku którego doszło do powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenia NNW kierowane są zarówno do osób indywidualnych, jak również do grup, przede wszystkim do dzieci uczęszczających do żłóbków, przedszkoli, szkół, studentów uczelni wyższych, członków klubów sportowych, stowarzyszeń itp.
Ubezpieczenia NNW można dodatkowo rozszerzyć o wyczynowe uprawianie sportów.

Zakres ubezpieczenia:

 • Poniesiony uszczerbek na zdrowiu od 1%
 • Zwrot kosztów leczenia
 • Zwrot kosztów rehabilitacji
 • Pobyty w szpitalu
 • Operacje w wyniku NNW
 • Koszty operacji plastycznych
 • Koszty leczenia stomatologicznego
 • Pogryzienie przez psa
 • Zachorowania na sepsę
 • Oparzenia, odmrożenia
 • Zgon w wyniku NNW
 • Assistance medyczny