Ubezpieczenia na życie indywidualne oraz grupowe

Posiadamy w swojej ofercie indywidualne ubezpieczenia na życie, do których można przystąpić do 67 roku życia włącznie. Sumy ubezpieczeń oraz zakres ubezpieczenia jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb osoby przystępującej do ubezpieczenia.

Indywidualne ubezpieczenia na życie gwarantują wysoką ochroną ubezpieczonemu i jego bliskim, w wyniku zgonu naturalnego, wypadkowego, komunikacyjnego oraz wypłatę świadczeń z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu, poważnego zachorowania i pobytów szpitalnych.

Do indywidualnych ubezpieczeń na życie mogą przystępować również osoby, które zawodowo posługują się bronią oraz osoby, które amatorsko i zawodowo uprawiają sporty wysokiego ryzyka. Dla takich Klientów przedstawiamy zawsze indywidualne oferty ubezpieczenia na życie.