Ubezpieczenia mieszkań, domów i domków letniskowych

Ubezpieczenie domu czy mieszkania stanowi podstawową ochronę majątku. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, nie mniej jednak każdy powinien posiadać takie ubezpieczenie. Jeśli mieszkanie bądź dom zostały zakupione na kredyt wówczas bank wymaga ubezpieczenia murów jako zabezpieczenia kredytu hipotecznego – w takim przypadku na polisie wprowadzana jest cesja na rzecz banku.

Przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu domów i mieszkań są mury, stałe elementy, ruchomości domowe, garaże, pomieszczenia gospodarcze, zewnętrzne elementy budynku, a w nich np. ogrodzenie. Ubezpieczenie domów i mieszkań obejmuje zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (szkody wobec osób trzecich, np. zalania, pożary itp.).

Dla każdego Klienta tworzona jest indywidualna oferta, która jest starannie dopasowywana do Jego konkretnych potrzeb i wymagań. Dodatkowo możemy ubezpieczyć nagrobki, domki letniskowe oraz osoby zamieszkujące od nieszczęśliwych wypadków.
Ważną opcją przy ubezpieczeniu nieruchomości jest wykupienie OC w życiu prywatnym. Ochroną objęte są zdarzenia losowe związane z lokalem np. takie jak: zalanie, pożar, upadek drzewa na sąsiednią posesję, jak również w życiu prywatnym: pogryzienie przez psa, szkodę spowodowaną jazdą na rowerze, grą w piłkę itp.