Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw

Jest to ubezpieczenie dobrowolne kierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą, którego celem jest ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich.

Klient zawierający takie ubezpieczenie ma możliwość rozszerzenia o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz szereg innych klauzul dodatkowych np. OC za szkody powstałe w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, można też wykupić OC pracodawcy czy OC za produkt.

Dzięki temu produktowi można ubezpieczyć kompleksowo firmę od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenia flotowe

Jest to rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego kierowany do firm, które posiadają minimum dziesięć pojazdów, w skład tych pojazdów mogą wchodzić zarówno samochody osobowe, pojazdy do 3,5 ton i powyżej 3,5 ton, a także przyczepki czy motocykle. Przedsiębiorca otrzymuje od UNIQA ofertę, w której są wyszczególnione stawki za samochody osobowe, ciężarowe, motocykle czy przyczepki i z góry zna składki jakie będzie uiszczał w kolejnym roku ubezpieczeniowym za pojazdy, które posiada.

W zakres ubezpieczenia może wchodzić tylko ubezpieczenie OC, ale można również stworzyć pakiety ubezpieczeń w skład których może wchodzić ubezpieczenie AC, NNW, Assistance czy ubezpieczenie szyb.

Na cenę ubezpieczenia floty ma wpływ szkodowość konkretnego Klienta, a także ilość pojazdów, które mają podlegać ubezpieczeniu. Im mniejsza szkodowość Klienta i im więcej pojazdów tym oferta ubezpieczeniowa będzie korzystniejsza.