Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC

Ubezpieczenie Autocasco to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia, które ma na celu ochronę pojazdu przed niespodziewanymi zdarzeniami tj. przed zniszczeniem, uszkodzeniem bądź kradzieżą. Oferujemy AC w wariancie all risk – bez żadnych wyłączeń z gwarancją sumy ubezpieczenia do 5 lat, rozliczeniem części bez potrącania amortyzacji z zastosowaniem oryginalnych części.

Zawierając ubezpieczenie AC Klient sam decyduje o sposobie likwidacji szkody – szkoda może być likwidowana w ASO, w warsztacie lub na podstawie kosztorysu.
Jeśli Klient życzy sobie obniżyć składkę za ubezpieczenie można wprowadzić zastosowanie udziału własnego w odszkodowaniu.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów skupia się na szkodach osobowych. Zadaniem tego ubezpieczenia jest ochrona życia i zdrowia kierowcy oraz pasażerów, którzy ulegli wypadkowi/kolizji i w skutek tego doznali uszczerbku na zdrowiu.

UNIQA oferuje Klientom trzy sumy ubezpieczenia NNW, do wyboru jest 5 tyś, 20 tyś lub 100 tyś na osobę.
Jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale do ubezpieczenia OC (obowiązkowego) warto dokupić takie zabezpieczenie, gdyż kierując pojazdem ponosi się odpowiedzialność również za pasażerów.