Ubezpieczenia grupowe zakładów pracy

Pracownicze Ubezpieczenia na Życie i Zdrowotne stworzone zostały dla firm oraz ich pracowników. Ubezpieczenie zapewnia ochronę życia i zdrowia właścicielowi firmy, pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub innej umowy w zależności od formy zatrudnienia pracowników jak również ich najbliższym członkom rodziny.

Pracownicze ubezpieczenie grupowe:

Zalety i korzyści wynikające z ubezpieczenia na życie:

 • elastyczność oferty – indywidualne podejście do Klienta (brak „sztywnych” programów ubezpieczeniowych),
 • ochrona ubezpieczeniowa trwa przez 24 godziny na dobę, na całym świecie,
 • wysokie kwoty świadczeń,
 • pełny zakres ochrony i odpowiedzialności dla grup już od 3 osób,
 • umowa ubezpieczenia zawierana jest przez pracodawcę na okres jednego roku z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne roczne okresy,
 • możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z ubezpieczenia grupowego zakładu pracy,
 • objęcie rodziny ubezpieczonego szerokim zakresem ochrony.

Ważne informacje:

 • Odpowiedzialność UNIQA TU na Życie SA rozpoczyna się od dnia określonego na Indywidualnym potwierdzeniu objęcia ochroną, nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki.
 • Karencja liczona jest indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego od daty jego przystąpienia do ubezpieczenia.
 • Karencja nie jest stosowana w przypadku, gdy zgon Ubezpieczonego, współmałżonka, dziecka, rodziców lub teściów Ubezpieczonego, nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw.

Przykładowe świadczenia w grupowym ubezpieczeniu zakładu pracy:

 1. Zgon ubezpieczonego (ryzyko podstawowe)
 2. Zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw
 3. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
 4. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy lub jego następstw
 5. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy
 6. Zgon w wyniku udaru lub zawału
 7. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 8. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy
 9. Znaczny trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 10. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku udaru/ zawału
 11. Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 12. Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku i jego następstw
 13. Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 14. Pobyt w szpitalu z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek
 15. Dzienny pobyt w szpitalu na oddziale intensywnej terapii OIOM
 16. Pobyt w szpitalu po operacji chirurgicznej (świadczenie rekonwalescencyjne)
 17. Ciężkie zachorowania
 18. Operacje chirurgiczne
 19. Zgon współmałżonka
 20. Zgon współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 21. Trwały uszczerbek na zdrowiu współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 22. Pobyt w szpitalu współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 23. Ciężkie zachorowanie współmałżonka
 24. Urodzenie się dziecka żywego
 25. Urodzenie się dzieci w wyniku ciąży mnogiej
 26. Urodzenie się dziecka martwego
 27. Zgon dziecka
 28. Osierocenie dziecka
 29. Ciężkie zachorowanie dziecka ubezpieczonego
 30. Uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw
 31. Pobyt w szpitalu dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 32. Pobyt w szpitalu dziecka w wyniku choroby
 33. Zgon rodziców/ teściów
 34. Assistance medyczny ubezpieczonego