Leczenie chorób ciężkich za granicą

Ubezpieczenie zapewnia opiekę medyczną na całym świecie do sumy ubezpieczenia 2 milionów Euro w przypadku poważnego zachorowania tj. nowotworu, wszczepienia by-passów, przeszczepów narządów, operacji zastawki serca czy operacji neurochirurgicznych.
Takie ubezpieczenie może zawrzeć osoba pełnoletnia, która nie ukończyła 65 roku życia, a kontynuacja może trwać do 85 roku życia. Istnieje również możliwość ubezpieczenia dzieci do 18 roku życia od poważnych zachorowań.

Medycyna bez Granic zapewnia dostęp do najlepszych specjalistów z danej dziedziny na całym świecie, pokrywa koszty leczenia do sumy 2 mln Euro za granicą i zapewnia kompleksową opiekę na każdym etapie choroby, ale także zapewnia możliwość badań kontrolnych zarówno w kraju jak i za granicą.
Po postawionej diagnozie w ramach ubezpieczenia prezentowana jest najpierw tzw. druga opinia medyczna, która zawiera szczegółową propozycję leczenia danego schorzenia w wyspecjalizowanej placówce na świecie oraz wskazany jest konkretny kraj i miejsce , w którym to leczenie będzie miało miejsce. Na leczenie za granicą osoba ubezpieczona ma prawo wyjechać z osobą towarzyszącą. Wszystko organizuje Ubezpieczyciel. Począwszy od organizacji wyjazdu, poprzez leczenie, aż po powrót do Polski.

Z uwagi na fakt, iż na świecie istnieje szereg nowatorskich metod leczenia poważnych zachorowań, które niestety nie są dostępne i realizowane w Polsce, takie zabezpieczenie w dzisiejszych czasach odgrywa ogromną rolę.