Gwarancje finansowe

Gwarancje Ubezpieczeniowe obecnie są co raz bardziej popularne i często stanowią podstawowe wymaganie dla firm startujących w przetargach.
Umożliwia to przedsiębiorcy startowanie w kilku przetargach jednocześnie, nie blokując środków finansowych oraz poprawiają płynność finansową firmy.

Jakich gwarancji udzielamy:

  • Gwarancja wadialna
  • Gwarancja zapewnia możliwość udziału w przetargach
  • Gwarancja nienależytego wykonania kontraktu
  • Gwarancja zapewnia wypłatę inwestorom w przypadku, gdy wykonawca nie wywiąże się kontraktu to znaczy nie wywiąże się z terminów lub nie wykona go właściwie.
  • Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
  • Gwarancja zapewnia wypłatę inwestorom w przypadku, gdy wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek w przypadku ich wystąpienia.